ผู้นำกลุ่มเสาเข็มไมโครไพล์

ภาคตะวันออก

EAST Micropile เป็นกลุ่มผู้นำธุรกิจไมโครไพล์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เราดำเนินการผลิต และจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และทีมงาน ได้สั่งสมประสบการณ์ ความชำนาญ เรายืนยันได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้ ” คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา…”

ผู้นำกลุ่มเสาเข็มไมโครไพล์

ภาคตะวันออก

EAST Micropile เป็นกลุ่มผู้นำธุรกิจไมโครไพล์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เราดำเนินการผลิต และจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และทีมงาน ได้สั่งสมประสบการณ์ ความชำนาญ เรายืนยันได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้ ” คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา…”

ผลิตภัณฑ์ของ อีสท์ ไมโครไพล์

เข็มไมโครไพล์กลมตัน ขนาด 20 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-25 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 5 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มไมโครไพล์กลมตัน ขนาด 25 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25-35 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 6 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มสปันไมโครไพล์กลมกลวง ขนาด 20 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-25 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 5 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มสปันไมโครไพล์กลมกลวง ขนาด 25 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25-35 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 6 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มสปันไมโครไพล์กลมกลวง ขนาด 30 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 35-42 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 6 DB 12 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

ผลิตภัณฑ์ของ อีสท์ ไมโครไพล์

เข็มไมโครไพล์กลมตัน ขนาด 20 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-25 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 5 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มไมโครไพล์กลมตัน ขนาด 25 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25-35 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 6 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มสปันไมโครไพล์กลมกลวง ขนาด 20 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-25 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 5 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มสปันไมโครไพล์กลมกลวง ขนาด 25 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25-35 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 6 DB 10 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

เข็มสปันไมโครไพล์กลมกลวง ขนาด 30 cm.
(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 35-42 ตัน/ต้น)

เหล็กแกน 6 DB 12 mm. เหล็กปลอก RB 6 mm. เหล็กปลอกหัวเสา 1.5″ หนา 4 mm. คอนกรีต 400 ksc.

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อีสท์ ไมโครไพล์ เสาเข็มภาคตะวันออก

บริการของเรา

ขอแนะนำบริการงานของอีสท์ ไมโครไพล์ เพื่อการต่อเติม หรือก่อสร้างฐานรากใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างโดยเฉพาะ คือ เสาเข็มไมโครไพล์ โดยใช้ปั้นจั่นแบบพิเศษสำหรับ ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งปั้นจั่นขนาดเล็กแบบพิเศษสำหรับตอกเสาเข็ม ทำให้สามารถเข้าทำงานได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ แม้ในพื้นที่คับแคบ สามารถตอกเสาเข็มชิดติดผนัง ทำให้โครงสร้างเดิมไม่เกิดความเสียหาย ไม่มีมลพิษทางเสียง ไม่ต้องขนดินไปทิ้ง สามารถดำเนินงานต่อได้ เป็นเสาเข็มที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีหล่อแบบพิเศษทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดาจึงมีความแข็งแกร่งอย่างมาก

ผลิตเสาเข็มไมโครไพล์

มีโรงงานผลิต และจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ ควบคุมการผลิตและการผสมคอนกรีตโดยวิศวกร และทีมงานมืออาชีพ

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ รวมถึงงานติดตั้ง เสาเข็มไมโครไพล์ โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการงานด้านอื่นๆ

รับปรึกษา หรือเข้าสำรวจหน้างาน พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ฟรี รวมถึง บริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า

อีสท์ ไมโครไพล์ เสาเข็มภาคตะวันออก

บริการของเรา

ขอแนะนำบริการงานของอีสท์ ไมโครไพล์ เพื่อการต่อเติม หรือก่อสร้างฐานรากใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างโดยเฉพาะ คือ เสาเข็มไมโครไพล์ โดยใช้ปั้นจั่นแบบพิเศษสำหรับ ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งปั้นจั่นขนาดเล็กแบบพิเศษสำหรับตอกเสาเข็ม ทำให้สามารถเข้าทำงานได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ แม้ในพื้นที่คับแคบ สามารถตอกเสาเข็มชิดติดผนัง ทำให้โครงสร้างเดิมไม่เกิดความเสียหาย ไม่มีมลพิษทางเสียง ไม่ต้องขนดินไปทิ้ง สามารถดำเนินงานต่อได้ เป็นเสาเข็มที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีหล่อแบบพิเศษทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดาจึงมีความแข็งแกร่งอย่างมาก

ผลิตเสาเข็มไมโครไพล์

มีโรงงานผลิต และจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ ควบคุมการผลิตและการผสมคอนกรีตโดยวิศวกร และทีมงานมืออาชีพ

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ รวมถึงงานติดตั้ง เสาเข็มไมโครไพล์ โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการงานด้านอื่นๆ

รับปรึกษา หรือเข้าสำรวจหน้างาน พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ฟรี รวมถึง บริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า

ตัวอย่างผลงานของเรา

ตัวอย่างผลงานของเรา

อีสท์ ไมโครไพล์ ผู้นำเสาเข็มภาคตะวันออก

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์เหมาะสำหรับงานต่อเติมบ้าน งานสร้างใหม่ ที่มีเนื้อที่ในการทำงานจำกัด โดยจะทำการตอกโดยเครื่องปั้นจั่นชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ไม่มีอุปสรรคแม้งานจะอยู่ในที่แคบ พื้นที่ข้างเคียงได้รับความสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย หน้างานสะอาดไม่เลอะเทอะ

อีสท์ ไมโครไพล์ ผู้นำเสาเข็มภาคตะวันออก

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์เหมาะสำหรับงานต่อเติมบ้าน งานสร้างใหม่ ที่มีเนื้อที่ในการทำงานจำกัด โดยจะทำการตอกโดยเครื่องปั้นจั่นชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ไม่มีอุปสรรคแม้งานจะอยู่ในที่แคบ พื้นที่ข้างเคียงได้รับความสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย หน้างานสะอาดไม่เลอะเทอะ

บริษัท อีสท์ ไมโครไพล์ จำกัด

เลขที่ 270 ถนนวิฑูรย์ดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

Phone

033 012 630

Mobile Phone

081 441 4149

Email

micropile@eastmicropile.co.th

บริษัท อีสท์ ไมโครไพล์ จำกัด

เลขที่ 270 ถนนวิฑูรย์ดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

Phone

033 012 630

Mobile Phone

081 441 4149

Email

micropile@eastmicropile.co.th